Mahmut Karakaya

Metin Yazarı · 1 yıldır üye
Ankara Yenimahalle
BAŞLA

Müşterilerinin Yorumları

Yorumları görmek için teklif alın.

Güvenlik Kontrolleri

Geçerli Cep Telefonu
Geçerli Email Address
Geçerli Kredi kartı
* SPSS / Lisrel ile veri analizi,
* Anket analizi,
* Analiz sonuçlarının Word tablolarına aktarılması ve yorumlanması,
* Yöntem ve bulgular oluşturma (tez yazım kılavuzuna uygun olarak)
* Güvenirlik, geçerlik testleri (Cronbach, açımlayıcı faktör / doğrulayıcı faktör (DFA), test-tekrar test, temel bileşenler analizi, madde-toplam korelasyonu),
* T testi, varyans analizi, korelasyon, regresyon vb. analiz ve testler,
* Ölçek geliştirme, yapısal eşitlik modeli, yol analizi (path),
* Hipotez, problem cümlesi, alt problemleri oluşturma,
* Örneklem sayısı/büyüklüğü hesaplama,
* Veri girişi (anketlerin bilgisayara girişi),
* Testler öncesi verilerin düzenlenmesi, hata kontrolü,
* Parametrik sınamalar, hangi yöntemin kullanılacağını belirleme (normal dağılım, homojenlik, eşvaryanslılık vb.),
* Akademik çalışmalarınızda yöntem ve bulgular konusunda danışmanlık
Teklif al >
4 Metin Yazarı Fiyat Teklifi Al