Mahmut Karakaya

İstatistik Analiz · 2 yıldır üye
Ankara Altındağ
Fiyat Teklifi Al >

Müşterilerinin Yorumları

Yorumları görmek için teklif alın.

Güvenlik Kontrolleri

Geçerli Cep Telefonu
Geçerli Email Address
Geçerli Kredi kartı

Kuruluş / İşe Başlama Yılı

5
* SPSS / Lisrel ile veri analizi, * Anket analizi, * Analiz sonuçlarının Word tablolarına aktarılması ve yorumlanması, * Yöntem ve bulgular oluşturma (tez yazım kılavuzuna uygun olarak) * Güvenirlik, geçerlik testleri (Cronbach, açımlayıcı faktör / doğrulayıcı faktör (DFA), test-tekrar test, temel bileşenler analizi, madde-toplam korelasyonu), * T testi, varyans analizi, korelasyon, regresyon vb. analiz ve testler, * Ölçek geliştirme, yapısal eşitlik modeli, yol analizi (path), * Hipotez, problem cümlesi, alt problemleri oluşturma, * Örneklem sayısı/büyüklüğü hesaplama, * Veri girişi (anketlerin bilgisayara girişi), * Testler öncesi verilerin düzenlenmesi, hata kontrolü, * Parametrik sınamalar, hangi yöntemin kullanılacağını belirleme (normal dağılım, homojenlik, eşvaryanslılık vb.), * Akademik çalışmalarınızda yöntem ve bulgular konusunda danışmanlık
Teklif al >
4 İstatistik Analiz Fiyat Teklifi Al