Mylife Psikolojik Danışmanlık, Aile Evlilik Çift Terapisi

Psikolojik Danışman · 7 yıldır üye
İstanbul Üsküdar
Fiyat Teklifi Al >

müşterilerinin yorumları

Yorumları görmek için teklif alın.

güvenlik kontrolleri

Geçerli Email Address
Geçerli Kredi kartı
Koçluk Nedir?
Kişilerin ya da kurumların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir performans programıdır.

Koçların görevi, kişilere gerçek potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri için destek vermektir.

Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın bireysel ihtiyaçlarına
uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almışlardır.
Koçlar, çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler;
danışanın doğal olarak yaratıcı ve becerikli olduğuna inanırlar. Danışan, davranışlarının, söylemlerinin ve seçimlerinin sorumluluğunu alır.
Koçun görevi, danışanın zaten sahip olduğu beceri, yetenek ve
yaratıcılığı geliştirmek için destek sağlamaktır.

Koçluk ,1960'lı yıllarda Amerika’da doğmuş bir meslektir.
Türkiye'de ise hızla gelişen ve yaygınlaşan yeni bir meslek ve
metod olarak karşımıza çıkmaktadır.
Koçluk, bireylerin iş ve özel yaşamlarında yapmak istedikleri
değişim ve gelişim sürecini destekleyen profesyonel bir araçtır.
Koçluk, harekete geçmek, ilerlemek ve değişmek isteğine
odaklanan interaktif bir yöntemdir.
Koçluk, kısa zamanda etkin sonuçlar elde etmeye yarayan bir
kişisel gelişim çalışmasıdır.
Koçluk, bireysel düzeyde olduğu gibi iş dünyasındaki sürekli
değişim ihtiyacına ve insan kaynağı ile yetenek yönetiminin
ihtiyaçlarına destek sağlayan bir programdır.
Koçluk, kişilerin ve kurumların gelişmesine, yeni bir yetkinlik
veya davranış öğrenmesine, koyduğu hedeflere ulaşmasına
veya bir problemini çözmesine destek olmaktır.
Koçluk, soruşturma ile kişinin kendini keşfetmesi süreçlerini
kullanarak danışanın farkındalık ve sorumluluk düzeyini
oluşturan ve danışana düzen, destek ve geribildirim sağlayan
mükemmel bir çalışmadır.
Psikolojik Danışma Nedir?

Psikolojik danışma, bireyin karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirerek gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla kurulan geliştirici ve iyileştirici bir ilişkidir.

Psikolojik danışmanların verdikleri hizmetler, eğitim, sağlık, adalet, çal
Teklif al >
4 Psikolojik Danışman Fiyat Teklifi Al.